ET RIKSDEKKENDE TVERRPOLITISK FRITT OG PARTI-UAVHENGIG NETTMAGASIN FOR ALLMENN JOURNALISTIKK. PÅ INTERNETT SIDEN 1.1.1998
ANNONSER OM OSS ABOUT US REDAKSJON KONTAKT TJENESTER

Når venstresiden skyter seg selv i foten

La det igjen være klart at normale mennesker ikke støtter mord og sprengatentat som Anders Behring Breivik foretok seg den 22.7.2011. Det må likevel være tillatt å sterkt kritisere både sosialister og venstresiden, når de snakker om rettferd men også er for offentlige overgrep.

Oslo. Publisert 23.9.2011. Oppdatert.

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)

En vandring på nettsidene til partier som Sosialistisk Venstrepart (SV) og Arbeiderpartiet (AP), likeledes på sidene til Sosialistisk Ungdom (SU) og Arbeidernes Ungdomsfylkning (AUF), gir et godt grunnlag for å stille mange klare spørsmål om deres troverdighet. Og med bakgrunn i de soleklare aksepter de nevnte har overfor for ren makt- og myndighetsmisbruk.

La det igjen være klart at normale mennesker ikke støtter mord og sprengatentat som Anders Behring Breivik foretok seg den 22.7.2011. Det må likevel være tillatt å sterkt kritisere både sosialister og venstresiden, når de snakker om rettferd men også er for offentlige overgrep. Igjen må ingen prøve å nekte for eller underslå fakta om at ”barnevernet”, fortsatt begår overgrep mot familier, barn og unge. Dette godtar venstresiden helt og fullt. Det er igjen ikke sfm.no sin påstand: Venstresiden selv beviser det gjennom å helt unnlate å gripe inn.

Sosialistisk Venstreparti (SV)

La meg først ta for meg SV. Viser her til en artikkel og en overskrift som fikk meg til å sperre opp øynene. Artikkelen var ført i pennen av en Robert Klippe. I artikkelen framgikk det at SV forsterker arbeidet med mobbesaker. Vi spør om SV og den fortsatt tause partilederen (Birgitte?), også gjelder jobbing med psykisk mobbing som SVere i ”barnevernet” står bak.
Kilde: http://sv.no/Forside/Siste-nytt/Nyhetsarkiv/Forsterker-arbeidet-med-mobbesaker

Er det rart at jeg bruker overskrifter som; ”Når venstresiden skyter seg selv i foten”. Partileder Kristin Halvorsen underslår også fakta når det gjelder barns kontakt med Barneombudet. Jeg siterer: ” Vi styrker Barneombudet med flere stillinger i statsbudsjettet. Barneombudet er allerede et sted barn kontakter når de har problemer, og de har en viktig rolle i arbeidet for et bedre læringsmiljø og mot mobbing i skolen, sier Halvorsen”, sitat slutt. Fakta er at barn under ”Barnevernet” ikke blir snakket med fra Barneombudets side, verken når det gjelder manglende skolegang eller mobbingen som ”barnevernet” også utsetter dem for.

Arbeiderpartiet (AP)

Når det så gjelder AP, vil jeg trekke fram et utsagn som sto å lese på partiets hjemmeside, og under siden ”Politikken”. Man kan egentlig spørre seg hvordan Arbeiderpartiet i det hele tatt kan driste seg til å sette slike ord på trykk, og som jeg her siterer i kursiv stil:
Sitat: ”Norge er et mangfoldig samfunn basert på et tydelig samfunnsfundament om demokrati, rettsstat, menneskerettigheter, likestilling og likeverd. På dette fundamentet skal toleranse og individualitet blomstre. Vi skal være tydelige overfor krefter som ønsker undergrave vårt felles fundament og våre verdier”. Sitat slutt.

Hvor klar og tydelig har AP egentlig vært overfor forvaltningsorganer som fortsatt begår justismord! Det gjelder både i sivile saker og straffesaker. Hvor tydelig har AP vært overfor ”barnevernet”, og som fortsetter med å undergrave demokratiet som det skrytes så mye av!
Hvor tydelig har AP vært overfor ofrene for statens overgrep, spesielt når det gjelder utsagn som likestilling og likeverd, toleranse og indiviualitet! Er det bare Arbeiderpartiet som ikke ser eller kanskje ikke vil se, hvor utydelig de selv har vært på det de åpenbart også krever at andre skal være tydelige på. AP har etter mitt syn vært både fraværende og ganske så utydelige.

Sosialistisk Ungdom (SU)

Når det gjelder Sosialistisk Ungdom (SU), så er det flere forhold som gjør at man kan stille spørsmål om troverdigheten deres. SU er også tause om spørsmål som har å gjøre med legitim systemkritikk. Sfm.no har anmodet SU å kommentere ”barnevernets” fortsatte overgrep. Deres totale taushet bekrefter at de aksepterer makt- og myndighetsmisbruk. Hadde de derimot ikke gjort det, så hadde i det minste lederen tatt bladet fra munnen. Så langt kan ikke sfm.no se at selv deres talsperson har våget å komme med et eneste utsagn.

Sosialistisk Ungdom (SU) reklamerer også på sine sider for rettferdighet. Jeg har sakset følgende som jeg ser på som et paradoks:
Sitat: ”Det finnes ingen god grunn til at de som flytter penger på børsen eller er direktører i bedrifter skal ha mange tusen ganger så store formuer og mye mer makt enn vanlige folk. Klasseforskjeller ødelegger fellesskapet og gjør at penger som kunne vært brukt på skole, arbeid og velferd for vanlige folk, sløses bort på luksus for noen få. Det er tid for rettferdighet”. Sitat slutt. Hvor stort klasseskille har venstresiden selv skapt? Og hva er venstresiden med på å putte i lommene på "barnevernets" sakkyndiger og deres "advokater"?

Arbeidernes Ungdomsfylkning (AUF)

La meg først få innlede med at Utøya-masakren rammet AUF rått og brutalt. Det var en grusom kriminell handling begått av et monster og djevel som ikke fortjener å bli kalt et menneske. La det også stå helt klart at slike former for politiske protester, tar også sfm.no den aller sterkeste avstand fra. Når det er sagt, så må det også være tillatt å se litt nærmere på AUF’ernes generelle samfunnsmoral, og i forbindelse med nærkontakten organisasjonen har med Arbeiderpartiet. For det er på AUF-Utøya de fleste APere er fostret opp gjennom tidene.

Også AUF reklamerer for rettferd og likestilling. Men hvorfor fokuserer AUF mest på innvandrere? Jeg siterer fra en hjemmeside www.auf.no, og der jeg spesielt bet meg merke i følgende utsagn. Sitat:” Vi vil ha et tolerant og flerkulturelt samfunn. Vi må sikre at mennesker med ulik etnisk bakgrunn ikke bli diskriminert eller generalisert – vi må bekjempe fordommer og rasisme i arbeidslivet, på skolen og i samfunnet ellers”
. Sitat slutt. Jeg spør i denne forbindelse om hvorfor heller ikke AUF, våger å snakke om ”barnevernets” overgrep, til og med overfor invandrere. Om etnisk-norske bv-ofre er AUF like taus som moder AP.
 

Intet innhold på sfm.no får gjengis uten skriftlig tillatelse. (C) Samfunnsmagasinet - Lov om opphavsrett - Åndsverksloven

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Samfunnsmagasinet /  www.sfm.no
Samfunnsmagasinet har ikke ansvar for innhold på
eksterne nettsider som det lenkes til.
Portalansvarlig: Inter Media Research
Postboks 1118, 1787, Berg i Østfold, Norge
Ansvarlig redaktør: Jan Hansen. E-post: sfm@sfm.no
Medlem av Norsk Journalistlag (NJ/Frilans)