ET RIKSDEKKENDE TVERRPOLITISK FRITT OG PARTIUAVHENGIG NETTMAGASIN FOR ALLMENN JOURNALISTIKK. PÅ INTERNETT SIDEN 1.1.1998.

ANNONSER OM OSS MENINGER NYHETER REDAKSJON KONTAKT TJENESTER

Pensjonister betaler skjult skatt!

I tillegg til å betale ordinær inntektsskatt i skatteklasse 1, så betaler alle gifte pensjonister 15 % straffeskatt. Demokratene har undersøkt ”praksisen” omkring samordning av pensjoner som vi definerer som ren svindel og bedrag.


Kristiansand. Publisert 12.5.2010.
(Arkivfoto: sfm.no)

Av Vidar Kleppe
Partileder i Demokratene

Demokratenes sentralstyre vedtok for kort tid tilbake en uttalelse gjeldende pensjonister og som blant annet ble gjengitt i sfm.no. Før stortingsvalget høsten 2009 lovet også Demokratene å arbeide hardt for at landets pensjonister skal bli behandlet på en langt mer rettferdig måte.

De rødgrønne har helt klart store problemer med å innse hvilke ytterligere problemer de vil skape for pensjonistene ved å vedta endringer som vil medføre ytterligere tap for denne gruppen. Demokratene presenterer her noen aktuelle fakta som vil gi enda større grunn til å stille spørsmål om lovligheten bak hele samordningen som er en ”praksis” - også ifølge Stortinget.

Pensjonister betaler skjult skatt!

I tillegg til å betale ordinær inntektsskatt i skatteklasse 1, så betaler alle gifte eller samboende pensjonister 15 % straffeskatt. Demokratene har undersøkt ”praksisen” omkring samordning av pensjoner som vi definerer som ren svindel og bedrag.

Tar vi et eksempel hvor to pensjonister hver for seg har rett på brutto kr. 15.000,- pr. måned i pensjon, og regnet ut fra deres rettigheter etter lov om Folketrygd, så får begge ektefeller hver for seg ut en bruttosom som ikke er Kr. 15.000,- pr. måned men derimot kr. 12.750,-. Summen er altså redusert med hele 15 % eller kr. 2.250,- pr. måned pr. ektefelle. (Før 1.1.2005 var denne prosentsatsen hele 17,5 % ifølge et brev fra Arbeids- og Velferdsetaten). Merk dere at beløpet på kr.12.750,00, er beløpet som danner grunnlaget for å betale inntektsskatt i klasse 1.

Dersom vi antar at pensjonistekteparet hver for seg betaler 18 % skatt, så ser vi ifølge vår utregning hvor mye bruttopengeverdien har sunket totalt før summene står på pensjonistenes konto. 18 % skatt av kr. 12.720,- er lik med kr. 2.289,-. Så må vi legge til de kr. 2.2250,- som allerede ble trukket før ”pengegevinsten” nådde skattemyndighetene. Da blir det totale skattebeløpet kr. 4.539,00. Etter Demokratenes hoderegning er inntektsskatten derfor ikke 18 % men langt høyere.

Praksis i strid med loven

Vår kontaktperson som har stått for de rent skriftlige henvendelsene til blant annet Statens pensjonskasse, Arbeids- og Velferdsetaten, Finansdepartementet og Stortinget, meldte tilbake til Demokratene sin forundring over svarene som kom, ikke minst forundring over at Finansdepartementet lot være å svare tross purring.

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget skrev i sitt svar til brevskriver at han måtte kontakte Nav og Statens Pensjonskasse og be om en redegjørelse om praksis vedrørende samordning av pensjoner, (i dette tilfelle gjeldende et ektepar hvor begge er yrkesskadet).

En generell regel?

I svaret som brevskriver fikk fra Statens Pensjonskasse sto det følgende å lese.
Jeg siterer:

”Statens pensjonskasse følger Samordningsloven. Det har ingen betydning at dere er gifte, pensjonen skal uansett samordnes med utbetaling fra Nav”.

Sitat slutt.

I svaret fra Arbeids- og velferdsetaten sto det følgende å lese.

Jeg siterer:

”Folketrygdloven har særlige bestemmelser omkring beregning av de ulike pensjonskomponentene, herunder gruppepensjon.

Bestemmelsen i § 3-2 fjerde ledd lyder slik: ”Full grunnpensjon utgjør likevel 85 % av grunnbeløpet dersom pensjonisten lever sammen med ektefelle

a, som får foreløpig uførepensjon, uførepensjon eller alderspensjon”.

Fra 1. mai 2005 er grunnpensjonen økt fra 82,5 prosent til 85 prosent for pensjonistpar.

Overnevnte bestemmelse er en generell regel og det foreligger ikke noe unntak fra denne dersom uførepensjonen er beregnet etter særreglene for yrkesskade”.


Sitat slutt.

Lovstridig skattebyrde

Det foreligger her helt klart en situasjon som en må kunne anse som en klart lovstridig skattebyrde for pensjonister generelt. En ”praksis” er dessuten ikke en lovhjemmel. Og hvor i Lov om yrkesskade står det forresten at den norske stat ved Finansdepartementet, Nav eller SPK, har rett til å ta 15 % i skjult skatt fra pensjonister hvor begge er yrkesskadde. Etter loven skal slike ikke tape noe i sin framtidige inntekt.

I egenskap av partileder for Demokratene, vil jeg sørge for at relevante instanser blir tilskrevet og hvor det også vil bli avkrevd utdypende svar med henvisning til lovverket (Grunnloven).
  


NETTMAGASINET SFM.NO. (SAMFUNNSMAGASINET)
Oppdateringer på sfm.no skjer sporadisk med unntak av månedene juni - juli og august da vi holder sesongstengt.
Færre sporadiske oppdateringer kan forekomme også i sesongen. 
Samfunnsmagasinet er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsteder som vi måtte linke til.
Bruk av innhold fra våre nettsider er ikke tillatt uten skriftlig avtale. Overtredelse vil medføre økonomisk erstatningsansvar!
Portalansvarlig: Inter Media Research. Postboks 1118, 1787, Berg i Østfold, Norge
Ansvarlig redaktør: Jan Hansen. E-post: sfm@sfm.no

Medlem av Norsk Journalistlag (NJ/Frilans)