Et riksdekkende tverrpolitisk fritt og partiuavhengig nettmagasin. .

OBS: Neste oppdatering fredag 1.5.2015.  

 

ANNONSER ABOUT US OM OSS KONTAKT STØTT OSS MENINGER SERIER SAKER I FOKUS
 

Viktig melding til alle våre lesere og kontakter.
To større pågående prosjekt, medfører at vi ut april måned og hele mai 2015, bare foretar oppdatering hver fredag. Redaksjonen.

 
Moderatenes bekymring for den norske fattigdommen
Det er 158 000 norske minstepensjonister og 127 000 uføre som lever langt under fattigdomsgrensen i sitt eget land ifølge NAV. Les mer
 
Har ikke flyktningers hjemland også et ansvar for sine egne borgere?
Å reise flengende kritikk mot EU og Norden, for ikke å ha vært flinke nok til å redde mennesker i havsnød, finner mange urettferdig. Les mer
 
Ett eneste gram over 350, og Posten flår deg noe skikkelig Les mer
 

Et åpent brev til Frp statsråd og landbruksminister Sylvi Listhaug! Les mer

 
Det skjer ganske mye merkelig i landet vårt
Vår skribent Wilfred Høsteland er skarp i pennen. Her setter han fokus på enda flere forhold i Norge av ulik art. Les mer
 
Ope brev til Liv Signe Navarsete på Stortinget
- Om avhending av landet kan du lese § 83 i Straffelova. Det skriver Norvald Aasen bl.a. i sitt åpne brev. Les mer
 
Ellinor Nerbø har mye på blokken sin denne gang Les mer

Nå må Høyre og FrP regjeringen våkne Les mer

 

Hvorfor skal vi tilpasse oss?
Historien om nazistene som angrep Norge den 9. april 1940, og hvordan nordmenn kjempet i fem år for å få landet fritt for tyske okkupanter, synes å ha blitt glemt av mange av dagens politikere.......Les mer

- Politikere bør pålegges å framlegge vandelsattest
Det sier politisk nestleder i Moderatene bl.a. Les mer
Bergens Tidende – en nei-avis
Som noen andre aviser, annonserer også BT at hvis man har noe på hjertet, så er det bare å sende et innlegg! Les mer
 
Stress-mestring
Det hevdes fra dem som forsker på norsk ungdom at denne gruppen sliter med et relativt høyt stress-nivå. Det skyldes mange faktorer, som bl.a. forventningspress fra skolen, fra dem selv, fra venner, fra deres framtidsutsikter mht. jobb, drømmer og ønsker osv. Les mer
 
Åpent brev til Solveig Horne og hennes svar om barnevernet Les mer
 

Styrk det norske Forsvaret!
9. april 1940 ble starten på en periode i norsk historie vi nordmenn IKKE vil oppleve igjen. Men de senere regjeringer har – i blåøyd godtroenhet – satt sin lit til det gode, vennskapelige klimaet som har preget den vestlige verdens politikk. Til og med Russland viste gode takter – før Ukraina. Les mer
(Foto: Colourbox)

 
 
 
De etablerte partiene frykter folket  Les mer
 

Høyres verdikonservatisme – en vits Les mer

 


Skitt i Norges fremtid?
Les mer

Hvor går pengene hen?
Norge tjene svært gode avgifter bare på ett par sko? Les mer
 

Avisene norske medier frykter
Det er en svært godt kjent sak at størsteparten av norske medier er klart antisemittiske. Les mer  

 

Når små barn blir brikker i et politisk spill Les mer

Ensidighet i barnevernsaker!
Å ta en offentlig etats uttalelser som sannhet rett og slett fordi det dreier seg om en offentlig etat er ikke mindre enn dumhet. Les mer

 
Omskjæringen er et produkt av mørkemenn Les mer
 

Da tyven kom i 1940
De som opplevde 9.april i 1940, glemmer aldri det som hendte. Fiendemakten kom som en tyv og inntok landet vårt. Les mer

 
Æres den som æres bør Les mer
 

Blir NHP årets vinner av kommunevalget?
Som en konsekvens av at svært mange folkevalgte (på tvers av de fleste partigrenser), stadig lyver, bløffer og sviker sine velgere - oftere og oftere, så uteblir enda flere velgere når det igjen er tid for enten et stortingsvalg eller et kommune- og fylkestingsvalg. Les mer

Norge straffer ærlige mennesker! Les mer
 
Hva er det som skjer i landet vårt?
Det heter i en sang at "i bakvendtland der kan alt gå an", men jeg hadde ikke drømt om at Norge skulle bli slik det er i dag. Les mer
 
Klare meninger om fakta må våre folkevalgte tåle! Les mer
 
Forskjellsbehandling av NRK-Skavland Les mer
 

Etter den søte kløe – kommer den sure svie !!
Nei - samferdselsminister Ketil Solvik Olsen, det er ikke pga. av den gode politikken regjeringen fører. Les mer

Ondsinnet harselering med Senterpartiet!
Fins der flere Skavlands – journalister i norske medier? Ja, det er ikke så utenkelig det. Les mer
 
Kaster ikke bort min stemme på sleipe løgnere Les mer
 
Drosjenæringen i Norge må ta rev i seilene!
Det er ikke bare bare å ta taxi hjem – særlig ved nattestid. Og særlig hvis man er kvinne. Statistikken viser dystre tall mht. kombinasjonen enslig, kvinnelig taxi-passasjer og taxi-sjåfør med annen kulturell bakgrunn. Les mer
 
- Ikke stjel av vår pensjon
- Jeg har jobbet for den norske staten i nærmere 45 år. I løpet av alle disse årene betalte jeg inn tvunget innskudd til Statens Pensjonskasse. Det skriver en statspensjonist bl.a. i denne meningen. Les mer 
 
Er Stortinget blitt en lekegrind for små og store løgnere? Les mer
 

Hvorfor tillater de folkevalgte offentlige overgrep?
I både barnevern- og barnefordelingssaker, kommer sjeldent alle fakta og forhold fram. Våre politikere på Stortinget er særdeles godt kjent med problemene, men løfter ikke en finger. Les mer

Norske journalisters speilvendte verden
Det er fortsatt like umulig å slippe til i norske aviser når det gjelder kritikk av avisers faste spaltister som gjerne har et aktuelt innlegg en gang pr. uke. Les mer

 
Er generalsekretæren i Pensjonistforbundet, Harald Normann, rette mann for dagens pensjonister i Norge? Les mer
 
Fra en vellykket ung mann, til en iskald massedrapsmann?
Flyulykken i Frankrike er den desidert verste i historien til det 62 år gamle flyselskapet Lufthansa som eier Germanwings. Les mer
 

Kirkemusikere i manko?

Den norske kirke driver antisemittisme
Dette er selvsagt ikke noe nytt.  Vi har sett og hørt – ikke minst etter siste Gaza-konflikt – hvordan norske prester slo seg sammen med andre antisemittiske organisasjoner i demonstrasjoner mot Israel. Les mer

 
Å velge bort å få barn Les mer
 
"En litt åpnere dør"
, skriver BTs redaktør Gard Steiro i en artikkel. Les mer
 

Frp har alt å vinne på å gå ut av regjeringa
Frp har alt å vinne på å gå ut av regjeringa i staden for å la seg presse til å føre ein politikk som fører landet og vårt vesle urfolk stadig nærmare kanten av stupet. La Krf få segle sin eigen sjø, det er ein bra start for folk og fedreland. Les mer

Norge er et fristed for kriminelle
Norge skal ikke være et fristed for kriminelle, eller for dem som - av ulike grunner – dikter opp en røverhistorie om seg selv, familie, krig osv. Det må kunne verifiseres. I så fall har de rett til å få prøvd sin søknad. Les mer
 

Tilliten til Krf er betydelig svekket!
Det som kan se ut som en uvanlig skarp kritikk til justisministeren, er i realiteten kun et slag i luften. Les mer

 

Mobberne skal tas!
Mennesker som utsettes for slikt, opplever til tider så redusert livsglede, eller mening med livet, at de velger den mest tragiske løsning for å få fred. Også barn ser av og til....Les mer

Nei til Bergen – igjen!
Var det noen som trodde at mye skulle bli bedre med en blå-blå regjering? Les mer

 
Er EL-bil en LUR "greie"? Les mer
 
Sjørøverbyen Bergen
Kapteinene Krok, Sortebill og Sabeltann var bare engler, sammenliknet med tyvebanden som kaller seg Bergen kommune! Blodsugere og igler er snille!
 
FOKUS: NORSK SAMFUNNSDEBATT

Grunnlovsstridig
"å stenge ute" små partier!
Man skal høre mye dumt fra norsk presse før ørene ramler av. "Dere er få små". Det var svaret en representant for et mindre norsk politisk parti fikk av en VG-journalist. Han spurte "journalisten" om hvorfor småpartier alltid stenges ute fra de offentlige politiske debattene. Les mer
Flere alternative bein å stå på - etter olje og gass!
I dag er eksport av olje, gass og teknisk ekspertise en av de viktigste næringsveiene for Norge, for ikke å si den viktigste! Det er mange land som produserer olje og gass i verden, og Norge hevder seg helt i teten. Les mer
 

- Samordningen av pensjoner er dypt urettferdig
I et ekteskap, er to personer enkeltindivider og skal sees som selvstendige personer i pensjonssammenheng. Det skriver Pensjonistpartiets leder bl.a. i en e-post til sfm.no. Les mer

 
Er SV i fritt fall? Les mer
 

Anundsen og de uønskede asylbarna!
Kom ikke med slike små barn til meg!! Få dem ut, vi har ikke plass for slike mindreverdige individer. Les mer

 
Ansvarsfraskrivelse fra Bergen kommune
Bergen kommune har gjort det overformynderske vedtak å innføre «kø-prising/rushtidsavgift» fra den 1.januar 2016. Les mer
 
Kan flere EØS- (Brüssel) direktiv være i strid med vår grunnlov?
Var tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland (AP), helt opplest på den norske grunnloven da hun signerte EØS- (Brüssel) avtalen i 1992. Les mer
 
Ta suvereniteten tilbake!
Det viser seg at EU-regler gis forrang fremfor ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning. EØS-avtalen må derfor erstattes av en handelsavtale. Les mer
Auduns evige troskap til Jonas
Kanskje eneste måten SV kan overleve politisk på? Les mer
 
Nå bør pensjonistene reise seg så det høres! Les mer
 
Instrumentenes dronning
I byenes domkirker, og andre kirker med høy kulturell aktivitet uken gjennom, er dette som regel på stell, - både til gudstjenester, kirkelige handlinger, og konserter. Men i utkantene, i mindre tettsteder, og på bygdene er det dessverre mange astmatiske, funksjonshemmede pipeorgler – som går den visse død i møte. Les mer
 

Nye forslag til veg-løsning for Rv 7 og E-16!
Nå har de som forsker på villreinens kår på Hardangervidda lagt fram et spennende forslag. Les mer
Å demonstrere mot barnevernets overgrep
Det oppfordres tidvis til at man skal holde markeringer eller demonstrasjoner rettet mot norsk barneverntjeneste. Men har dette hatt noen nytte?? Les mer
 

Omstille oss, Erna?
Erna Solberg uttaler i følge nyhetene 9. mars at vi må omstille oss – og varsler kutt både i lønninger og  velferd – dersom Norge ikke klarer å bli mindre oljeavhengig. Les mer

 
Islamske ekstremister må stoppes Les mer
 
Et fortsatt stort problem for mange mennesker i Norge!
Moderatene anmoder kontrollinstansene i vårt samfunn om å ta seg rutinemessige runder, og gjøre de grep og pålegg som trengs! Rullestol-brukerne har den samme rett til et aktivt liv som alle oss andre! Les mer
 
FOKUS: STATENS PENSJONSTYVERI.
Vurderer pensjonist gruppesøksmål mot staten
Samordningen av grunnpensjoner for gifte og samboende pensjonister er lovstridig. Det har Samfunnsmagasinet forlengst dokumentert. Vi har så langt snakket for totalt døve ører. Les mer
 

Søndagsåpne butikker? NEI TAKK!
Regjeringen Solberg bærer preg av et sterkt markeringsbehov, - den liker å provosere, og har egentlig lite å fare med. Etter 1-1/2 års styre har vi sannelig fått sett mer enn nok av dette. Les mer

 

Hviledagen var gitt oss med hensikt!
Hviledagsbudet blir opphevet. Les mer

Månedens store spørsmål:
Noen som vet hvorfor man har slike lys på alle kjøretøy? Les mer
 
NEI til Europeisk kontantstøtte fra Norge! Les mer
 


Det politiske Norge fra inn- og utsiden
Les mer


Verdikonservatisme eller destruktivt privatiserings-hysteri? Les mer

NHP (Norges Hjemmesitter Parti) har avholdt årsmøte Les mer
 
En liten gutt dør, fordi barneavdelingen ved sykehuset er helgestengt – for å spare penger! Les mer
 
Hvorfor blir noen barn og unge voldelige mobbere? Les mer
 


I jobb til 72? Les mer


Hva med lønna til lokførerne? Les mer
 

Buss-tull fra Veivesenet
Les mer

Innvandringen og den norske økonomien
Den norske velferdsstaten får problemer i årene som kommer, og da særlig med tanke på hva som venter våre barn og barnebarn, når de en dag blir pensjonister. Les mer

Ville sende sterkt funksjonshemmet til arbeidsutprøving
- En person som på grunn av hofteproblemer omtrent ikke greier å stå til tider, som ikke greier å bruke armer på grunn av nakken, og som attpåtil besvimer grunnet store smerter. . Les mer
 
Krekar
sirkuset må ta slutt

Nå bør Erna Solberg snarest pålegge Anders Anundsen å få Krekar ut av landet. Les mer

Uttalelse til besvær!
Nok innvandring for lang tid framover! PST bør få fullmakt til å stoppe enhver som tenker å reise ut for å krige for galskapen! Les mer

 
Nå må Siv Jensen snart våkne opp Les mer
 
Jødene i den vestlige verden Les mer Tolke konkrete pålegg Les mer Løse kanoner er bra kost Les mer
 

Stans islamist propagandaen!
Islams lover gjelder ikke i Vesten!
Frontfiguren for "Profetens Ummah", Ubaydullah Hussain, hevder at profet-hån skal straffes med døden. Les mer
Norsk begreps forvirring!

Det er i løpet av de senere årene blitt en (bevisst?) sammenblanding fra visse hold av begrepene rasisme og den negative holdningen som rimelig nok har tiltatt mot Islam. Les mer
NRK’s eget fjernsyns- teater
Etter det famøse intervjuet med terror-monsteret i Dagsrevyen 25.februar, gjorde NRK igjen et tradisjonelt stunt. Les mer  
 
Barneverndokumenter (for)følger en person livet ut! Les mer
 

Et samfunn for de rike?
Siden «omleggingen» av boligmarkedet startet under Willoch-regjeringen på 80-tallet, er nye boliger (og for en stor del også brukte) blitt et privilegium for de velstående. Les mer 

Forslag til vegløsning E-16!
E-16 mellom Trengereid og Voss er en både ras- og ulykkesbelastet vegstrekning. Les mer
 

Kan Frp. falle for eget grep?
Jeg kan minnes for mange år siden, at Frp.s grunnlegger Carl Ivar Hagen deklamerte høylydt, i en debatt, at det var bare et tidsspørsmål før Senterpartiet ble en ”parentes” i norsk politikk. Les mer

 

Psykologi og barnevern
Møter med barnevernet kan påføre mange foreldre traumer som de aldri vil greie bli kvitt på egenhånd. Dette gjelder selvsagt også barna selv om de blir mer skånet enn foreldrene. De aller fleste foreldre tørr rett og slett ikke oppsøke psykologer eller psykiatere i frykt for hvor informasjonen de gir ender opp. Les mer

 
Hvorfor ser Høyre ned på de svakeste? Les mer
 

En politireform med bismak Les mer

Kåre Willoch på rotur
I NRK-programmet Debatten 18.2, var det først FrP’s Erlend Wiborg som møtte Kåre Willoch til debatt.. Les mer

 
 
En regjering på sviktende grunnlag
Les mer
Barnevernet på både godt og vondt
Les mer

Meningsløse straffeutmålinger
Som innen så mange områder er Norge også et merkverdig land når det gjelder straffeutmålinger. Les mer


Google

 

WEB

SAMFUNNSMAGASINET

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
1998 © 2015 Samfunnsmagasinet (www.sfm.no)
Samfunnsmagasinet har ikke ansvar for innhold på
eksterne nettsider som det lenkes til.
Ansvarlig redaktør: Jan Hansen.
E-post: post@samfunnsmagasinet.no

Vi følger retningslinjene som er nedfelt i
IFJ Declaration of Principles on the Conduct of Journalists