ANNONSER ABOUT US OM OSS KONTAKT STØTT OSS MENINGER SERIER SAKER I FOKUS

Et riksdekkende tverrpolitisk fritt og partiuavhengig nettmagasin. Neste oppdatering foretas den 18.8.2015.

Samfunnsmagasinet holder nå stengt grunnet avvikling av sommerferie. 
Vi ønsker alle en fortsatt god sommer. På gjensyn den 18.8.2015. Redaksjonen.

 
Storm i et vannglass Les mer
 
Det blinker noen varsellamper, også for Norge
Sognepresten i Halden – Jan Boye Lystad – brukte de ordene innledningsvis i sin artikkel ”Bare i Hellas?” (Halden Arbeiderblad, 3. juli)
. Altså før det viktige valget i det landet.
Les mer
Skal hele Nord-Norge Demilitariseres?
I avisa Nordland den 2.juli 2015 leser vi at fremtidens forsvarsstruktur behandles i disse dager. Les mer

 
 

Vi bør få en merkbar og tydelig avansestopp!
Hvem av våre politikere tør å gå inn for det, - å fastsette maksimale lovlige avanser? Jeg sikter til dagens overpriser innen omtrent alle områder. Les mer

 
Politikere vs. skuespillere
Dette er utvilsomt de to grupperinger i samfunnet som har flest likhetspunkter – både i væremåte, mentalt og ikke minst når det gjelder den ofte tilsynelatende nærmest sykelige trangen til selvhevdelse. Og der finnes vel heller ikke andre i samfunnet med et slikt markeringsbehov..Les mer
 
Er dette kvisens overmenn?
Mange syklister klarer ikke å sykle bak hverandre i trafikken. De må på død og liv sykle ved siden av hverandre, noe som skaper unødig mye irritasjon og farlige situasjoner i trafikken. Les mer
 

Dagbladets avsløring av NRK kjendisenes pengebegjær, er skremmende lesing Les mer

 

En massemorders ønsker oppfylles!
I følge Dagbladet 17.juli, skal massemorderen og terroristen Anders Behring Breivik få studere ved Universitetet i Oslo til høsten! Les mer

 
FACEBOOK AKSJON FOR PENSJONISTER
Flere tusen støtter kravet om fjerning av lovstridig samordning av grunn-pensjoner og tallet stiger for hver time! Les mer
 

Moderatene sine hjertesaker i Odda
Moderatene har i praksis vist at omsorg for våre innbyggere er den rettesnor vi følger når vi skal utforme vår politikk. Les mer

 

Siv Jensens hittil største paradoks
Tenk om verdens største menneskekatastrofe etter den andre verdenskrig, skal være det som skal redde Frp fra et valgnederlag, ved det kommende kommune og fylkesvalget. Les mer

 
3 milliarder ut av vinduet!
Det var en mildest talt selsom opplevelse å se i Dagsrevyen 23. juni  noen utdrag av hva de norske 3 milliarder EØS-kronene årlig blir brukt til. Her må regjering og Storting kunne sette foten ned!  Dette er ikke mindre enn skandaløst! Les mer
 

Sensuren i mediene et skritt videre! Les mer
 

Neanderthalene lever!
Ja, det er ikke noen tvil! Ca. 80 individer har forlatt hjemlandet Norge...Les mer

 

Et planlagt kaos
Ordet ”kaos” mener jeg betegner tilstanden i vår tid.(Den samme oppfatning er det sikkert enda flere som har). Min videre påstand er også klar: DET hele handler om ET PLANLAGT KAOS. Les mer

 
Falske dokumenter florerer blant asylsøkere
Ca 4 200 av 60 000 asylsøkere hadde falske papirer
Svenske Migrasjonsverket ligger et helt år på etterskudd med kontrollen av id-papirer som asylsøkere til Sverige har levert fra seg. Det skriver SVT på sine sider og refererer til avisen Dagens Nyheter. Les mer
 
Oddvar Midtbø har sendt et brev til regjeringen om pensjons-reformen fra 2011. Les mer (PDF)
 

Komisk balansegang fra mediene
Vi er etter hvert blitt omtrent daglig vant med terroranslag fra muslimsk hold rundt om i verden – enten de kaller seg IS eller annet. Les mer

 
 
Likegyldige butikkselgere Les mer
 
Kan misjonærvirksomhet hjelpe?
Kan en utvidet norsk misjonærvirksomhet, være middelet vi kan hjelpe folk med i deres nærområder. Les mer
 

Åpne brev fra Samfunnsmagasinets lesere

Til Erna Solberg Les mer Til Mari Trommald Les mer Til Kjell Ropstad Les mer
 
Rusomsorg i Odda
Flere av rusmisbrukerne har ressurser som samfunnet kan dra nytte av. Det gjelder å få motivert dem slik at de kan bli i stand til å få realisert sine evner og anlegg og på den måten få et meningsfullt liv. Den muligheten skal samfunnet gi hver enkelt som av en eller annen grunn har kommet skjevt ut her i livet. Les mer
 
Hva bør vi kunne kreve av våre innvandrere?
Målet er en effektiv grensekontroll, slik at kun innvandrere med fint rulleblad, papirer, attester og utdanning i orden får slippe inn i Norge. Les mer
 
Meget plagsom homoreklame!
- Jeg er helt enig med Russland i det forbudet de der har, - selvsagt skal ikke disse «skeive» personene forfølges og plages, men å forby opptog og annen PR ville være et riktig tiltak, skriver Wilfred Høsteland bl.a. i sitt innlegg. Les mer.
 

Moderatene på "vippen" i Odda
Etter at valget er over i Odda til høsten, er det mye som tyder på at Moderatene kan komme i vippeposisjon de neste fire årene. Ingen av fløyene, hverken den sosialistiske blokk eller den såkalte borgerlige, vil kunne oppnå de nødvendige 14 representanter for å få flertall uten ved hjelp av Moderatene. Les mer

 

Er etter krigs koalisjon nr. 8 snart en parentes i norsk politikk?
Fra fredsåret 1945 til 1965 hadde vi en sammenhengende ren arbeiderpartiregjering. Så den 5 okt. 1962 kom Kings Bay – gruvetragedien på Svalbard., hvor 21 arbeidere mistet livet. Les mer

 
Klær, norsk skole, og jobb
Norsk skole, ja hele utdanningssamfunnet fra førskole til topps, gir et offentlig, godkjent undervisningstilbud til elever... Les mer
 

Norsk hysteri i 2 akter
Når noe går til hodet på noen oppstår der som regel mer eller mindre latterlige og/eller tragi-komiske situasjoner og utsagn/påstander.   Her i landet er det vel mangt og mye som kunne trekkes frem i så måte, men jeg skal her og nå begrense meg til to av disse fenomenene;  nemlig Likestilling og Miljø. Les mer

 
 
Barneombudet er neppe til for barn under barnevernet?
"Vi arbeider for barns rettigheter på alle områder i samfunnet", står det bl.a. å lese på ombudets hjemmesider, men det samme ombudet bryr seg ikke om overgrepene som begås av barnevernet mot nettopp barn og unge? Les mer
 
FOKUS: FLYKTNINGSTRØMMEN FRA AFRIKA
Regjeringen og Stortinget må ta til vettet før det er for sent!Les mer
 

Utsikt mot byens sentrum
Man bør slett ikke være patriot for å mene at Halden er en sjelden, pen by. Vakker, er kanskje et riktigere ord. Det tror jeg de fleste også mener etter et besøk, og sett byen ved Iddefjorden. Les mer

 

Man gambler ikke med 18 milliarder ustraffet!
Vi hører nå daglig, både fra sentrale politikere og ikke minst fra Statsministeren selv, at vi må belage oss på omfattende investeringer i andre næringer enn olje virksomhet. Les mer
 
Elektronisk nervemedisin
De lever i sin egen verden – og det er vel også en sørgelig kjensgjerning at adskillige av dem også har vært innblandet i kollisjoner og påkjørsler nettopp på grunn av disse nye medbrakte gudene som ser ut til å være det viktigste i tilværelsen. Les mer 
Bruker vi ikke nok penger på innvandring?
Over 80 % av norske kommuner sier nei til flyktninger av den gode grunn at de ikke har økonomi til det og heller ikke boliger. Dessuten ønsker heller ikke en stor del av de fastboende enda flere innvandrere og flyktninger i sitt naboskap. Les mer
 

Skjult allergibombe: Støvsugeren gjør deg syk Les mer
 

Når makteliten trues - og ofrene knebles
Boken som bl.a. avslører fakta om hvordan våre myndigheter og politikere selv, avslører sin egen feighet, maktmisbruk og dobbeltmoral. www.licentia.no
 

 
Den skjulte agenda? Norvald Aasen med åpent brev til Trine Eilertsen i NRK. Les mer
 
Nå må våre pensjonister huske å si "takk for sist" ved det kommende valget!
Mange forventet at i hvert fall FrP med sine positivt stormunnete løfter i opposisjon skulle gjøre noe for pensjonistene hvis/når de kom i posisjon.  Nå har de vært i regjering i 2 år, og blåser pensjonistene en lang marsj – i likhet med de andre partiene. Les mer
 
Gruppeidentitet eller splitt og hersk?
Gjennom flere år har  ulike mennesker forsøkt å sette fokus på offentlige overgrep og menneskerettsbrudd i Norge. Dette gjelder bl.a. saker med barnevern (bv), NAV, rettssystem og pasientretter, ja all offentlig forvaltning. Les mer
 
Pensjonister søker bosted i Norge:
Norske pensjonister ønsker å flytte hjem!

Nå ber de om hjelp til formidling av sitt budskap etter som de ikke har fått respons fra flere kommuner som de allerede har henvendt seg til. - Vi er for gamle til å få lån og kan derfor ikke betale millioner i innskudd, sier en av pensjonistene til Samfunnsmagasinet. Les mer
 
Har ikke homofile lenger respekt for andre?Les mer
 
Hvem blir kneblet i Norge? Les mer
 
SERIE OM MEDIA OG OFRENE: DEL 7 AV 10. AV OLE TEXMO
Bruk og misbruk av krisesentre
Våre nye vekstnæringer. Haakon E. H. Eliassen revisited. Mørketall og unntakstilfeller. Respekten for kildene. Valg av perspektiv og vinklinger. Case og representativitet. Les mer
 

Er landets justisministre hjemsøkt av ”Åndenes makt”? Les mer

 
SERIE OM MEDIA OG OFRENE: DEL 6 AV 10. AV OLE TEXMO
Barnehjemsakene

Om bl.a. kilder og troverdighet. Kildekritikkens alfa og omega. Fortrengte minner og andre myter. Særkunnskapen og habiliteten. Korsfjordsaken m.m.
Les mer
 
Gi mennesker med tapt arbeidsevne rettsstillingen som pensjonister tilbake!
Å ikke oppfylle en forpliktelse eller løfte er per definisjon svik! Stortinget har forpliktet seg til at ingen av de 310 000 statsborgerne som har mistet arbeidsevnen skulle tape på uførereformen. Det samme har for såvidt regjeringen gjort. Les mer
 
Regjeringen har sviktet Norske sjøfolk Les mer
 
Det glade vanvidd Les mer Høie, Solbergs møllestein Les mer
 
Åpen bekymringsmelding til barneombud Anne Lindboe Les mer
 
Helter med blod på fingrene og svart samvittighet!
Philip Rygg (eks. Krf politiker i Bergen), er ute på svært tynn is i sin BA-spalte den 26.5.2015. Overskriften lød slik: "Facebook er full av urimelig, ufin og spekulativ kritikk mot barnevernet", etterfulgt av ingressen, "Barnevernet kritiseres daglig. Det er både urettferdig og skadelig. Vi bør heie på dem som beskytter barna". Les mer
 
Veg fra Romerrike?
Romerne bygde veger for 2000 år siden. Brostein ble forbeholdt bygatene, og ble ansett som luksus
. Les mer
 

Rydd opp og spar store beløp!
Norge har 16 departementer, et utall direktorater og råd – noen av dem de rene supperåd som trekker milliarder hvert år til ingen eller svært liten nytte. Les mer

 

Bare et Høyre-dilemma?
Langt i fra! Og jeg sikter til EUs datalagringsdirektiv – som i seneste tid har kommet enda mer i fokus. Les mer

 
Står alle våre politikerne over norsk lov? Les mer
 
Journalistisk kameraderi på fremmarsj! Les mer
 
Det raser på Vestlandet og jeg bare spør Les mer
 

- Jeg var dritt lei av løgn og svik! Les mer

Venstres kamp mot
diesel er tragisk
Les mer
Regjeringen og spesielt FRP må kjenne sin besøkelsestid Les mer
 
Politiet har dessverre sviktet i overgrepssaker
Les mer
 
Åpent brev til Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp)! Les mer
 

Vindkraft for alle og enhver Les mer  (Colorbox)

Helt tankeløse prioriteringer Les mer

Til kamp mot ras på våre veier Les mer
 
Når makteliten trues - Og ofrene knebles
Redaktør Jan Hansen i Samfunnsmagasinet har skrevet bok med den kraftfulle tittelen "Når makteliten trues - Og ofrene knebles. Boken er meget sterk lesing. Hansen tar et kraftig oppgjør med flere i forbindelse med barnehjemskandalen som han selv var med på å avsløre i 2001. Les mer
 
Kom ikke minstepensjonistene med i Siv's reviderte nå heller?
Nei, de fantes ikke i de 18 lekkasjer som ligger inne på nettet. Så føyer atter en lovnad gjennom 40 år,  og ikke minst i siste valgkamp, seg pent inn i rekken av brutte løfter. Les mer
 
Folkevalgte og folket
Politikere er en egen rase innen menneskerasen som tror de er berettiget til å leke med folks helse og liv. Legg ned ett sykehus her og ta ett barn der. Om de kan ødelegge livet til syke mennesker ved å ta fra dem en stor del av inntekten de har for å overleve så er dagen fullendt. Les mer
 

En vemodig men og en gledelig dag Les mer

 
Herren og hans tjenere er norsk politikk i praksis!
I et diktatur er landets regjeringssjef og nærmeste krets ikke valgt av folket. De har tatt makten – gjerne ved et statskupp, - eller de er innsatt av hva man kan kalle et udemokratisk diktatur-råd. Les mer
 
 
Norsk presse ignorerer alle "u-riktig politisk tenkende" Les mer
Stadig flere mennesker i Norge lever under fattigdomsgrensen
Barnefamilier har det vanskelig økonomisk, og at de skal ha hjelp til å kunne rette opp...Les mer
 

Forslummes av hushaier
Den siste tiden har der vært en lang rekke avis-reportasjer i Bergen om eiendoms-spekulanter (les hushaier!) som kjøper opp tradisjonelle familie-hus for å bygge dem om til hybelenheter. Les mer

Stor uredelighet blant våre politikere! Les mer
 
Hedersmannen fra Sjåk Les mer
 

Statens ran av våre pensjonister
Har LO glemt pensjonistene? De var greie nok så lenge de betalte medlemsavgift!
Les mer
 

Stortingspolitikere godtar vinningskriminalitet?
Staten har fått holde på med sitt simple pensjonstyveri siden 1967.. Les mer

Og så er det på'n igjen
Det er merkelig med dette landbruksoppgjøret. Det slår ikke feil en eneste gang. Så snart staten v/landbruksministeren legger frem sitt tilbud, så er kampen i gang. Les mer

 

Norsk mat på norske fat!
Moderatene støtter norske bønders kamp for å kunne få mulighet til å fortsette med sin produksjon av norsk mat. Les mer

 
 

Kirkemusikere - quo vadis?
Et av de store mysterier som hviler over de fleste norske kirkemusikere er: Hvorfor har de sovet i timen? Hva er det som gjør at deres svenske kolleger er kommet så mye lenger i det å følge.. Les mer

 
 


Horribel husleieøkning i Bergen, og vice versa
Bergen kommune styres av politikere som kun har en tanke i hodet: Les mer


Klimaendringer skyldes ikke ene og alene oss mennesker
Om noen milliarder år vil solen vokse til en kjempe-stjerne, og Jorda blir en glohet, utbrent kule - uten vann og liv. Les mer

Når miljøkjøring skaper øket forurensing Les mer
 
Utfordring til alle representanter for storting og regjering! Les mer
 
Norske nødhjelpstopper har til salt i grøten Les mer
 

 

 

 

 


Google

 

WEB

SAMFUNNSMAGASINET

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
1998 © 2015 Samfunnsmagasinet (www.sfm.no)
Samfunnsmagasinet har ikke ansvar for innhold på
eksterne nettsider som det lenkes til.
Ansvarlig redaktør: Jan Hansen.
E-post: post@samfunnsmagasinet.no

Vi følger retningslinjene som er nedfelt i
IFJ Declaration of Principles on the Conduct of Journalists